AAN DE SLAG MET DUURZAAMHEID

UNIEKE KANS VOOR CRANENDONCKSE ONDERNEMERS

€1.000,- korting voor de eerste vijf bedrijven die zich aanmelden!

Met behulp van een financiële bijdrage vanuit de gemeente Cranendonck kunnen we de workshop ‘Duurzame doelen’ ter waarde van € 1.250 (voor 5-­40 mw.) nu aanbieden voor €250,- voor de eerste vijf bedrijven die zich aanmelden.

 

Wil jij met jouw organisatie duurzaam en toekomstbestendig worden?

 

Dagelijks spreken wij ondernemers en professionals die graag iets met duurzaamheid willen doen in hun organisatie, maar niet weten waar ze moeten beginnen. Voor hen hebben wij een stappenplan ontwikkeld van 9 stappen die je als organisatie kunt nemen om de transitie in gang te zetten, te versnellen of naar het volgende niveau te tillen. De stappen hebben een logische volgorde, maar kunnen ook gelijktijdig of juist door elkaar worden ingezet. Belangrijk is om steeds die stap te nemen, die aansluit bij waar je als organisatie staat.

Ga aan de slag met de 9 stappen

Stap 1: INSPIREER

Inspireer je werknemers en start het gesprek. Ga op zoek naar wat je mensen drijft en hoe zij zingeving ervaren. Duurzaamheid is geen begrip maar een mindset.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Aandacht voor het thema tijdens bestaande team/bedrijfsevenementen
 • Lunches/catering zonder vlees en met plantaardige zuivel
 • Diversiteit (gender, kleur, leeftijd, etniciteit) in marketing & HR

Stap 2: TRAIN

Train je medewerkers. Ga op zoek naar de frontrunners, de koplopers, in alle lagen van de organisatie.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het aanbieden van onze introductiecursus duurzaamheid
 • Het organiseren van workshops, lezingen, trainingen of serious games zoals onze SDG Koerskaart workshop
 • Het delen van inhoudelijke artikelen (interne en externe marketing)

Stap 3: MEET

Meet jouw status en haal informatie op in de keten

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Meet waar je staat op bepaalde thema’s
 • Onderzoek met stakeholders in de keten welke onderwerpen zij belangrijk vinden voor jou
 • Neem de tijd voor deze stap om een duidelijk startpunt te bepalen

Stap 4: START

Kom in actie. Ga met de frontrunners op zoek naar het laaghangend fruit. Duurzaamheid is ook gewoon een kwestie van doen. Het is vaak geen rocket science maar gezond boeren verstand.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het initiëren, oppakken en uitdragen van de eerste acties en projecten
 • Acties waarmee je impact maakt  én die gemakkelijk haalbaar zijn
 • Begin in ieder geval gewoon Gezond-Boeren-Verstand (bijv. duurzame klantendag, afval inzameling, …)

 

Stap 5: FOCUS

Breng focus aan door een aantal (3-5) Sustainable Development Goals (SDGs) te kiezen waar jij als organisatie de meeste impact op kunt maken.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het ophalen van input uit de organisatie over de SDGs m.b.v. een nulmeting, enquête of interviews
 • Het kiezen van de SDGs samen met het duurzaamheidsteam van de organisatie
 • Het onderzoeken van de gekozen SDGs van partners, concurrentie, leveranciers en klanten om inspiratie op te doen en mogelijke samenwerkingen in beeld te brengen

 

Stap 6: SPECIFICEER

Neem de bedrijfsstrategie, de gekozen SDGs en je eerste duurzame acties als uitgangspunt om de langetermijn duurzaamheidsstrategie te formuleren (3-5 jaar).

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het organiseren van duurzaamheidsstrategiesessies met een afvaardiging van het duurzaamheidsteam
 • Het plannen van GO/NO GO momenten tussen de sessies door
 • Communicatie tijdens en over het proces om engagement in- en extern te vergroten

Stap 7: IMPLEMENTEER

Implementeer de duurzaamheidsstrategie in concrete projecten. Nodig collega’s uit om hun bijdrage te leveren.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het selecteren van de juiste collega’s voor de juiste projecten; ze zijn al engaged door de eerdere inspiratie en activatiestappen
 • Het inregelen van projectmanagement op de impactprojecten om de voortgang te monitoren
 • Het plannen van regelmatige meetings met het duurzaamheidsteam

Stap 8: INTEGREER

Integreer de strategie, projecten en acties in alle aspecten van de organisatie.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het implementeren van de duurzaamheidsstrategie en ideeën in marketing materiaal
 • Het trainen & inspireren van ‘de achterblijvers’
 • Het implementeren van KPIs overal in de organistie (denk aan HR, processen, performance, milestones, etc.)

Stap 9: VOEG SAMEN

Laat de duurzaamheidsstrategie volledig versmelten met de corporate strategie en maak van duurzaamheid het nieuwe normaal.

Robert Metzke, Global Head of Sustainability at Philips: “Sustainability is not a goal in and of itself, but an integral part of our strategy to improve the quality of people’s lives.” [read the full article here]

Samen stappen zetten 

We kunnen ons voorstellen dat je als organisatie wel wat ondersteuning kunt gebruiken bij het zetten van de 9 stappen hiervoor beschreven. Wij helpen je daar graag bij. Ons aanbod (NL & ENG) is opgebouwd uit 5 building blocks die gezamenlijk alle 9 stappen raken. Je kunt kiezen voor één van de building blocks of een combinatie daarvan.

In de brochure vind je de building blocks in meer detail uitgewerkt.

Wat levert het jou op?

 

Om als organisatie relevant te blijven in een duurzame toekomst, is het essentieel om duurzaamheid te verankeren in je organisatie. Bedrijven die dit doen, creëren waarde en voorsprong. Business for good is niet voor niets good business. Wat levert je dat op? Nou, onder andere dit:

 

   • Aantrekkelijker werkgeverschap
   • Voorsorteren op wetgeving
   • Concurrentievoordeel (mits je snel begint)
   • Verhoogde marges
   • Betere resource management
   • Het verkleinen van ondernemingsrisico’s

Let's get to work. Let's make impact.

Over de introductiecursus:

“Het is een cursus voor iemand die al interesse heeft in duurzaamheid en hier graag meer over wil leren / meer mee wil doen. Het geeft de urgentie weer, geeft handvatten om stappen te maken en gaat in op wat jij als persoon kan doen en kan veranderen. Het zet je aan tot actie.”

Lisa Meijer - FEST

Over de verdiepingscursus duurzaam leiderschap:

“Mirjam en Jacklien super bedankt voor jullie enthousiasme tijdens de live meetings en de aansporingen in de comments. Altijd nieuwsgierig, kritisch en bovenal positief, dat is wat jullie samen sterk maakt!”

Roland van Bussel
– Moonen Packaging

Over het strategietraject:

“Een fijn gevoel om naar huis te gaan met concrete plannen.”

Teamlid duurzaamheid
– Ecorus

ONZE DEFINITIE VAN DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is een containerbegrip geworden, maar wat verstaan we eronder? Als wij het hebben over duurzaamheid, sluiten we graag aan bij Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties, omdat het fungeert als een kompas voor onze wereld. Het zijn 17 met elkaar verbonden werelddoelen met de focus op mens, planeet, welzijn, vrede en samenwerking. Duurzaamheid is veel meer dan klimaat alleen. Het is streven naar ecologische, sociale én economische duurzaamheid. Het is, ‘er zijn op de lange termijn’.

In onze methodiek zetten wij de SDGs in om de organisatie te helpen richting te kiezen. Je kunt als mens en als organisatie niet alles, dus focus aanbrengen is nodig. Het verbinden van de SDGs aan de strategie, levert een organisatie veel op. Het biedt houvast, vergroot het vertrouwen in je organisatie en helpt je om over je acties te communiceren en partnerships te sluiten op de thema’s.

 

HALF UURTJE SPARREN?

Wil je graag met duurzaamheid aan de slag maar weet je niet hoe? Wij helpen je graag op weg!
Neem contact met ons op en we plannen vrijblijvend een 30-minuten-gesprek met je in.